پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
76/1398/5011/3985
طراحی ایستگاههای پمپاژ
32 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/04
رایگان
40دفتر آموزشی بندر عباس ثبت نام
ثبت نام
76/1398/5011/4033
طراحی ایستگاههای پمپاژ
32 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/04
رایگان
40دفتر آموزشی بندر عباس ثبت نام
ثبت نام
24/1398/7009/3967
آشنائی با مدیریت شبکه Windows-Active Directory
مختص شرکت مدیریت شبکه برق ایران
58 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/29
قابل پرداخت : 15,254,000
30دفتر آموزشی زنجان ثبت نام
ثبت نام
11/1398/8325/4159
آشنایی با اینترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتری
آشنایی با اینترنت
24 ساعت
از 98/11/01
تا 98/12/27
رایگان
30واحد آموزشی مازندران ثبت نام
ثبت نام
13/1398/8716/4280
کاهش ضایعات در انبار
18 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/15
قابل پرداخت : 2,916,000
50واحد آموزشی گیلان ثبت نام
ثبت نام
76/1398/8722/2867
کنترل موجودی انبار
24 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/03
رایگان
40دفتر آموزشی بندر عباس ثبت نام
ثبت نام
13/1398/8784/4279
نحوه تنظیم صورت مغایرت بانکی
20 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/15
قابل پرداخت : 3,240,000
50واحد آموزشی گیلان ثبت نام
ثبت نام
41/1398/1000/4261
دوره های اقتضایی
آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق
18 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/02
رایگان
40مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان ثبت نام
ثبت نام
21/1398/1000/4308
دوره های اقتضایی
آشنایی با محدوده های شهری
16 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/07
قابل پرداخت : 2,592,000
60مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران ثبت نام
ثبت نام
21/1398/1000/4311
دوره های اقتضایی
اصول برنامه ریزی در بحران و سوانح
24 ساعت
از 98/11/02
تا 98/11/23
قابل پرداخت : 3,888,000
60مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۱۲ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی