پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول تهیه گزارش حوادث در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول تهیه گزارش حوادث
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • اثرات گزارش نویسی حریق و حوادث در خدمات و سرویس دهی بهتر به شهروندان
  • تاثیر گزارش نویسی حریق و حوادث در ایمن سازی وسایل ، تجهیزات ، ابزار ، سازه ها ، راه ها و ابنیه
  • تاثیر گزارش نویسی در پیشبرد اهداف پیشگیری از حرق و حوادث
  • میزان اثر بخشی گزارش نویسی در ارائه آمارهای دقیق
  • نحوه نگارش و تکمیل برگه های گزارش حادثه
  • نحوه نگارش و تکمیل برگه های گزارش حریق
  • یک گزارش حریق کامل و دقیق باید شامل موارد اصلی ذیل باشد .

اهداف