پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول ایمنی در تاسیسات آب و فاضلاب در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول ایمنی در تاسیسات آب و فاضلاب
نوع دوره : شغلی اختصاصی/مهارتی- تخصصی. تخصصی -پژوهشی(فنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار (ـ بخارات ـ گازها)
  • آشنایی با عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار (استرس‌های سر و صدا ـ گرماـ سرما ـ نور)
  • آشنایی با لوازم حفاظت فردی و گروهی در تاسیسات
  • ایمنی در ارتفاعات
  • تعریف ایمنی و بهداشت کار و اهمیت آن
  • تعریف حادثه و بهداشت کار
  • علل ایجاد حوادث و ضایعات
  • نقش مدیریت در کنترل و کاهش ضایعات
  • نگاهی به تاریخچه ایمنی و کنترل ضایعات در صنعت
  • هزینه های حوادث (مستقیم و غیرمستقیم)

اهداف