پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت امور مشترکین در بخش آب در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت امور مشترکین در بخش آب
نوع دوره : شغلی اختصاصی/مهارتی- تخصصی. تخصصی -پژوهشی(فنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 30 ساعت

سرفصل

  • اسکن نمودن CRM
  • تعریف CRM
  • راهبردها
  • شناخت مشترکین
  • مراحل مراقبت از مشترکین
  • معرفی مدل CRM
  • کاربرد فناوری های مرتبط

اهداف