پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره دیزل ژنراتور اضطراری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره دیزل ژنراتور اضطراری
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / تخصصی - پژوهشی - فنی
ماهیت دوره : دوره های تخصصی مدیریت منابع آب ایران
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 34 ساعت

سرفصل

 • آشنایی‌ با نحوه‌ استفاده‌ از Lag sheet ها جهت‌ انجام‌ به موقع‌ تعمیرات‌
 • اهمیت‌ بازدید و نگهداری‌ از دیزل‌ ژنراتورهای‌ اضطراری‌
 • برج‌های‌ خنک‌‌کن‌ شامل‌ تنظیم‌ سطح‌ آب، تمیز نمودن‌ صفحات‌ برج، تخلیـه‌ آب، تمیز کردن‌ لوله‌ها از اسید
 • پمپ‌‌های‌ آب‌ شامل‌ بررسی‌ مکش‌ آب‌ به وسیله‌ گیج‌ها، بررسی‌ فشار تخلــیه ‌آب‌، بررسی‌ دبی‌ پمپ‌، بررسی‌ سرعت‌ پمپ‌ها، تخلیه‌ و تجدید گریس‌های‌ بلبرینگ‌‌ها و...
 • تانک‌ ذخیره‌ گازوئیل‌ شامل‌ :
 • تخلیه‌ آب‌ در صورت‌ وجود آن‌، بررسی‌ نشتی‌، تخلیه‌ کلی‌ تانک‌ و تمیز کردن‌ آن، تمیز کردن‌ سطح‌ خارجی‌ تانک‌ و رنگ‌آمیزی‌ آن‌
 • تذکر : این درس، کارگاه تعمیرات دیزل را نیز دارد.
 • حوضچه‌های‌ آب‌ که‌ شامل‌ بررسی‌ سطح‌ استاتیکی، بررسی‌ سطح‌ پمپاژ بررسی‌ فلو و... است‌
 • دریچه‌های‌ اطمینان‌
 • دریچه‌های‌ اگزوز
 • دریچه‌های‌ هوای‌ استارت‌
 • دریچه‌های‌ هوای‌ ورودی‌
 • رعایت‌ فواصل‌ بازدید از قطعات دیزل‌ که‌ به‌ قرار زیر می‌باشند :
 • سیتم‌ موقت‌ شامل‌ فیلترهاـ lseniarts ـ پمپ‌ها ـ مخازن‌ کمکی‌ گازوئیل‌ و...
 • سیستم‌ روغنکاری‌ شامل‌ پمپ‌‌ها و راه‌اندازی‌ پمپ‌ها و...
 • سیستم‌ هوای‌ ورودی‌ شامل‌ فیلترهای‌ هوا، مکنده‌های‌ هوا، کولرهای‌ هوا و...
 • سیلندرهای‌ دیزل‌ و پیستون‌‌ها
 • شرح‌ سیستم‌های‌ احتراق‌ دیزل‌های‌ راه‌انداز ژنراتورها
 • شیرهای‌ اطمینان‌ فشار شامل‌ سوخت‌، روغن، هوای‌ فشرده‌ و...
 • فشارسنج‌‌ها شامل‌ روغن‌، آب‌ خنک‌‌کننده، هوای‌ کمپرس‌ شده‌ به کمک‌ فشارسنج‌ استاندارد
 • لوله‌های‌ آب‌ شامل‌ بررسی‌ نشتی،‌ تمیز نمودن‌ و رنگ‌‌آمیزی‌ لوله‌هایی‌ که‌ در معـرض‌ هوا هستند
 • لوله‌های‌ سوخت‌ شامل‌ بازدید از نظر وجود نشتی، تمیز کردن‌ و رنگ‌‌آمیزی‌
 • مبدل‌های‌ حرارتی‌ شامل‌ پاک‌ نمودن‌ لوله‌ها ـ بازدید از نظر وجود نشتی‌ و...
 • نحوه‌ بازدید از قطعات زیر :

اهداف