پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ترانسفورماتورهای قدرت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ترانسفورماتورهای قدرت
نوع دوره : شغلی اختصاصی/مهارتی- تخصصی. تخصصی -پژوهشی(فنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی مدیریت منابع آب ایران
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 18 ساعت

سرفصل

 • اساس‌ کار ترانسفورماتورهای‌ قدرت‌ 2 سیم‌ پیچه‌ ـ 3 سیم‌ پیچه‌ و 4 سیم‌ پیچه‌- بررسی‌ حالت‌ بی‌ باری‌- بررسی‌ حالت‌ بارداری‌
 • بارگیری‌ اقتصادی‌ از ترانسفورماتورهای‌ قدرت‌
 • بررسی‌ حوادث‌ بوجود آمده‌ در ترانسفورماتورهای‌ قدرت‌ در حال‌ بهره‌برداری‌ در شبکـه‌ ایران‌ و چگونگی‌ جلوگیری‌ از آنها
 • بوشینگ‌ها- سیستم‌های‌ خنک‌‌کنندگی‌ طراحی‌ ـ رادیاتور ـ پنکه‌ ـ مبدل‌ حرارتـی‌ و...- روغن‌ در ترانسفورماتور مشخصات‌ فیزیکی‌ ـ شیمیایی‌ ـ فساد در روغن‌ ـ افزایش‌ پایداری‌ ـ بازیابی‌ و نگهداری‌
 • دستگاه‌های‌ سنجش‌ حرارت‌ ـ سطح‌ روغن‌ و...
 • ساختمان‌ ترانسفورماتور
 • سیستم‌ اط‌فاء حریق‌ و کاربرد آنها در ترانسفورماتورهای‌ قدرت‌ و چگونگی‌ کار آنها
 • سیم‌‌پیچ‌ها و انواع‌ آنها - جنس‌ هادی‌ها در سیم‌‌پیچ‌ها- محاسبات‌ سیم‌‌پیچ‌ها و طر‌ح‌ آنها- تانک‌ ترانسفورماتور انواع‌ ـ مزایا و معایب‌
 • عملکرد موازی‌ ترانسفورماتورهای‌ قدرت‌ و شرایط‌ آن‌
 • مدار معادل‌ ترانسفورماتور و چگونگی‌ بدست‌ آوردن‌ پارامترهای‌ مدار معادل‌- مفاهیم‌ پارامترهای‌ اساسی‌ در ترانسفورماتور- آشنایی‌ با استانداردهای‌ مربوط‌ به‌ ترانسفورماتورهای‌ قدرت‌
 • هسته‌ تک‌ فاز ـ سه‌ فاز- مراحل‌ برش‌ ورقه‌های‌ هسته‌ در کارخانه‌- ط‌راحی‌ هسته‌ انتخاب‌ مواد ـ فرم‌ ـ ارتفاع‌ ـ فواصل‌ و...
 • وسایل‌ حفاظ‌تی‌ رله‌ بوخ‌هلتس‌ ـ سوپاپ‌ تخلیه‌ فشار و ...
 • یادآوری‌ اصول‌ اساسی‌ و تئوری‌ ترانسفورماتورهای‌ قدرت‌

اهداف