پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول برنامه ریزی در HSE در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول برنامه ریزی در HSE
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

اهداف

آشنایی با اصول برنامه ریزی و رهاوردهای آن در hse آشنایی با مفهوم برنامه و فرایند گرایی در HSE آشنایی با اصول برنامه در hse آشنایی با رهاوردهای ناشی از فعالیت با برنامه در Hse آشنایی با تدوین یک برنامه HSE کارا و اثربخش