پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با انواع آلودگی های زیست محیطی و کنترل آن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با انواع آلودگی های زیست محیطی و کنترل آن
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • آلودگی هوا(منابع، عوامل و اثرات)
  • روش های کنترل الودگی هوا
  • آلودگی آب (منابع ، عوامل و اثرات)
  • روشهای کنترل الودگی اب
  • آلودگی خاک(منابع ، عوامل و اثرات)
  • روشهای کنترل الودگی خاک
  • آلودگی صوتی(منابع ، عوامل و اثرات)
  • روشهای کنترل الودگی صوتی

اهداف

آشنایی با انواع آلودگی های زیست محیطی و روش ها و راهکارهای کنترل ان آشنایی با انواع آلودگی های زیست محیطی شامل آلودگی هوا، خاک و اب آشنایی با روشهای کنترل آلودگی زیست محیطی شامل الودگی هوا آب و خاک آشنایی با الودگی صوتی و روشهای کنترل ان