پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدل‌ها و تکنیک‌های تصمیم‌گیری-مدیران پایه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدل‌ها و تکنیک‌های تصمیم‌گیری-مدیران پایه
نوع دوره : مدیریت - پایه
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف