پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت و واکنش در شرایط اضطراری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت و واکنش در شرایط اضطراری
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

 • اهمیت شرایط اضطراری
 • آثار شرایط اضطراری
 • مدیریت و واکنش در برابر شرایط اضطراری
 • سناریو شرایط اضطراری
 • گام های مهم و اساسی واکنش در شرایط اضطراری
 • فاز پیشگیری شرایط اضطراری
 • فاز آمادگی شرایط اضراری
 • فاز مقابله با شرایط اضطراری
 • تخلیه اضطراری، عملیات فرار و نجات
 • فاز بهبود و بازیابی

اهداف

آشنایی با انواع شرایط اضطراری و فازهای واکنش در شرایط اضطراری
 • با شرایط اضطراری آشنا شده باشند
 • با سناریو شرایط اضطراری آشنا شده باشد
 • با فازهای واکنش شرایط اضطراری آشنا شده باشد