پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مبانی فقهی ورود به حریم خصوصی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مبانی فقهی ورود به حریم خصوصی
نوع دوره : کارگری
ماهیت دوره : دوره های حراست
سطح دوره :
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • مفاهیم
  • کلیات 2-1 اهمیت اطلاعات و امنیت در زندگی مردم – گفتار اول 2-2 اهمیت همه جانبه انسان در فقه اسلامی – گفتار دوم 2-3 انواع و اقسام حریم عمومی و خصوصی –گفتار سوم

اهداف

آشنایی با مبانی فقهی در خصوص ورود به حریم خصوصی افراد
  • فراگیر در پایان دوره باید نسبت به شناخت مبانی فقهی ورود به حریم خصوصی افراد آگاهی یابد.