پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بومی سازی طرح جامع حفاظت فیزیکی در صنعت برق کشور در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بومی سازی طرح جامع حفاظت فیزیکی در صنعت برق کشور
نوع دوره : کارگری
ماهیت دوره : دوره های حراست
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

اهداف