پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با نرم‏ افزارهای تخصصی بخش خدمات مشترکین (ویژه صنعت برق) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با نرم‏ افزارهای تخصصی بخش خدمات مشترکین (ویژه صنعت برق)
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با ساختار تعرفه ‏های برق ایران
  • قوانین و مقررات برق ایران
  • آشنایی با نرم‏افزارهای تخصصی خدمات مشترکین

اهداف

آشنایی با نرم‏افزارهای بخش خدمات مشترکین توزیع در حیطه مهارت
  • فراگیر پس از گذراندن دوره فوق با نرم‏افزارهای تخصصی در راستای انجام شرح وظایف خود آشنا می‏شود.