پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با مکانیزاسیون شبکه‏ های توزیع و GIS در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با مکانیزاسیون شبکه‏ های توزیع و GIS
نوع دوره : شغلی اختصاصی/مهارتی- تخصصی. تخصصی -پژوهشی(فنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با اهداف مکانیزاسیون شبکه توزیع
  • نقش و اهمیت مکانیزاسیون توزیع
  • به‏روزرسانی اطلاعات در مکانیزاسیون توزیع
  • آشنایی با برداشت اطلاعات مکانی عوارض توزیع

اهداف

آشنایی با مکانیزاسیون شبکه‏های توزیع مبتنی بر GIS در حیطه دانش
  • فراگیر پس از گذراندن دوره فوق باید با نحوه برداشت اطلاعات توصیفی و مکانی یک قسمت از شبکه آشنا شود.