پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره روش‏های سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره روش‏های سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانی
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / تخصصی - پژوهشی - غیر فنی
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

  • طبقه‏ بندی و گونه ‏شناسی فرهنگ سازمانی: ارتباط فرهنگ با سایر پارامترهای سازمانی: ـ فرهنگ، هویت و ایدئولوژی سازمانی ـ فرهنگ، ساختار و فن‏آوری سازمانی ـ فرهنگ و منابع انسانی
  • مدل‏ها، روش‏ها و معیارهای سنجش و ارزیابی فرهنگ سازمانی
  • ارتباط فرهنگ با سایر پارامترهای سازمانی:
  • رویکردهای تحلیل فرهنگ سازمانی: ـ روش‏های تحلیل کمی فرهنگ سازمانی: ابزار سنجش فرهنگ سازمانی رابینز ؛ ابزار سنجش فرهنگ سازمانی کمرون و کویین و... ـ روش‏های تحلیل کیفی فرهنگ سازمانی: تحلیل فرهنگ سازمانی لایه‏ای شاین، تحلیل گفتمان انتقادی، نشانه‏شناسی فرهنگی، تحلیل مکالمه، مردم‏نگاری و...
  • انجام یک پروژه عملی توسط شرکت‏کنندگان در رابطه با تحلیل فرهنگ یک سازمان دولتی

اهداف

آشنایی کارکنان با ابعاد، معیارها و عوامل موثر بر ایجاد فرهنگ سازمانی و تحلیل نظام‏مند آن به منظور استقرار فرهنگ سازمانی مطلوب در محیط سازمان.