پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره میز خدمت و ارباب رجوع در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره میز خدمت و ارباب رجوع
نوع دوره : عمومی-توجیهی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • اهداف و فلسفه استقرار میز خدمت
  • میز خدمت و تکریم ارباب رجوع
  • پیامدهای مورد انتظار در استقرار میز خدمت
  • مقررات ناظر بر استقرار میز خدمت
  • فرایند استقرار میز خدمت
  • ویژگی‏ها، تفاوت‏ها، پیامدها و چالش‏های میز خدمت حضوری و الکترونیکی
  • فرایند ارایه خدمات در میز خدمت حضوری
  • چالش‏های احتمالی استقرار میز خدمت در دستگاه‏های اجرایی
  • نحوه رفتار و برخورد با افراد توان‏خواه و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت خدمت به این افراد
  • ساز و کارهای نظارتی بر استقرار میز خدمت

اهداف

آشنایی کارکنان با میز خدمت به منظور آماده‏سازی آنها برای استقرار میز خدمت و ارایه خدمات بهینه به ارباب رجوع.