پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با وصیت‏ نامه سیاسی ـ الهی حضرت امام خمینی(ره) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با وصیت‏ نامه سیاسی ـ الهی حضرت امام خمینی(ره)
نوع دوره : عمومی-توجیهی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • مروری بر زندگی امام خمینی (ره)
  • مقدمه وصیت‏نامه امام خمینی (ره)
  • جامعیت اسلام و اهمیت حکومت اسلامی
  • جامعیت اسلام و اهمیت حکومت اسلامی
  • اندیشه اجتماعی ـ فرهنگی امام خمینی (ره) در وصیت‏نامه
  • اندیشه دینی امام خمینی (ره) در وصیت‏نامه

اهداف

آشنایی کارکنان با وصیت‏نامه سیاسی ـ الهی حضرت امام خمینی (ره) و ابعاد آن به منظور شناخت بهتر اندیشه‏های امام در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، دینی و...