پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره شبکه‏ های اجتماعی، سواد رسانه‏ ای و مسئولیت ‏پذیری اجتماعی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره شبکه‏ های اجتماعی، سواد رسانه‏ ای و مسئولیت ‏پذیری اجتماعی
نوع دوره : عمومی-توجیهی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

 • شبکه‏ های اجتماعی و کارکردها و نقش آن در جامعه و سازمان
 • حریم خصوصی، هویت مجازی و امنیت در فضای مجازی
 • فرصت‏ها و تهدیدهای گسترش شبکه‏ های اجتماعی در سازمان
 • راهکارهای پیشگیری از بروز آسیب‏های شبکه ‏های اجتماعی
 • ‌راهکارهای امن برای بهره‏ گیری از خدمات فناورانه شبکه‏های اجتماعی
 • مسائل حقوقی و قوانین ناظر بر فعالیت‏های افراد حقیقی و حقوقی در شبکه‏ های اجتماعی و مسئولیت اجتماعی
 • مفهوم سواد رسانه ‏ای و اصول تجزیه و تحلیل محتوای رسانه، اصول تولید و انتشار پیام و محتوای رسانه‏ ها
 • ویژگی‏ها، ابعاد و اصول سواد رسانه ‏ای
 • مراحل کسب سواد رسانه ‏ای
 • مراحل کسب سواد رسانه ‏ای
 • آثار و نتایج سواد رسانه ‏ای بر مسئولیت ‏پذیری اجتماعی
 • ارایه یک نمونه موفق از کاربرد شبکه‏ های اجتماعی در سازمان‏ها

اهداف

آشنایی کارکنان با مفهوم و کارکردهای شبکه‏های اجتماعی و آسیب‏ها و فرصت‏های آنها و نیز اصول سواد رسانه‏ای و چگونگی تحلیل آن به منظور بهره‏گیری بهینه از این شبکه‏ها و سواد رسانه‏ای در راستای افزایش مسئولیت‏پذیری اجتماعی.