پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نوع دوره : عمومی-توجیهی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • پیشینیه قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران
  • مبانی و سیر تصویب و بازنگری قانون اساسی
  • ساختارها و نهادهای اساسی در قانون اساسی
  • مروری بر اصول مهم قانون اساسی
  • حقوق اساسی مردم

اهداف

آشنایی کارکنان با پیشینه، مبانی و اهم اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.