پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره فرهنگ سازمانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره فرهنگ سازمانی
نوع دوره : عمومی-توجیهی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره :
مدت : 12 ساعت

سرفصل

 • مفهوم‏ شناسی فرهنگ و فرهنگ سازمانی، شاخصه‏های فرهنگ سالم و...
 • نقش فرهنگ سازمانی در تنظیم رفتار سازمانی، عملکرد و اثربخشی سازمان
 • نقش فرهنگ سازمانی در تنظیم ارتباطات سازمانی
 • عناصر و ابعاد فرهنگ سازمانی
 • ابعاد فرهنگ ملی در محیط‏های کاری
 • گونه‏ شناسی فرهنگ سازمانی
 • بررسی معیارهای عمومی رفتاری و شغلی فرهنگ سازمانی (با تاکید بر نظام‏نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی)
 • عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی (درونی و بیرونی)
 • پیامدهای فردی، شغلی و سازمانی فرهنگ سازمانی مطلوب و نامطلوب
 • مروری بر فرهنگ سازمانی خاص هر سازمان
 • آشنایی با برنامه ‏ها و راهبردهای توسعه فرهنگ سازمانی براساس اسناد بالادستی و مصوبات فرهنگی کشور (4 ساعت)

اهداف

آشنایی کارکنان با ابعاد، معیارها و عوامل موثر بر ایجاد فرهنگ سازمانی و تحلیل نظام‏مند آن به منظور استقرار فرهنگ سازمانی مطلوب در محیط سازمان.