پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مقابله با بحران در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مقابله با بحران
نوع دوره : عمومی-توجیهی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • بحران و گستره مفهومی آن (بحران از زاویه تکنولوژیک و ساختاری، بحران از دیدگاه روان‏شناختی، بحران از دیدگاه اقتصادی ـ سیاسی)
  • جایگاه مدیریت بحران در قوانین و مقررات کشور
  • نهادهای مسئول در مدیریت بحران
  • انواع و اندازه‏های مختلف بحران (بحران در سطح کلان و خرد، بحران در تصمیم‏گیری حکومتی، اشکال و انواع بحران به اعتبار موضوع)
  • عوامل شکل‏ گیری و گسترش بحران
  • راهکارهای اصلی جلوگیری از گسترش بحران
  • گونه‏ شناسی واکنش‏ها (واکنش‏های فردی و سازمانی) به بحران‏ها و نحوه مدیریت آنها
  • راهکارهای مقابله با آسیب‏های بحرا‏ن ‏زا (آسیب‏های شناختی، رفتاری، کارکردی، ساختاری و فراساختاری)

اهداف

آماده ‏‏سازی کارکنان سازمان‏های دولتی برای مقابله با بحران‏های احتمالی به منظور کاهش آسیب‏های سازمانی