پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با قوانین و آیین نامه‌های مزایده و مناقصه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با قوانین و آیین نامه‌های مزایده و مناقصه
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

 •  آشنایی با تعاریف و مفاهیم (قانون، مقررات، آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، دستورات مقام عالی کشور)
 •  آشنایی با دستگاه های نظارتی
 •  آشنایی با انواع معاملات دولتی و روش استعلام آن‌ها
 •  تعاریف و مفاهیم مناقصه، مناقصه گزار، مناقصه گر، کمیته فنی بازرگانی و...
 •  آشنایی با انواع مناقصه و قانون برگزاری مناقصه و موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
 •  آشنایی با فرایند برگزاری مناقصات (ماده 9، ماده 10، ماده 11)
 •  آشنایی با اهم وظایف کمیسیون مناقصه
 •  آشنایی با قوانین مربوط به تجدید مناقصه، لغو مناقصه و ترک تشریفات (ماده 27)
 •  آشنایی با نحوه تدوین قرارداد و نکات کلیدی قراردادها
 •  آشنایی با روش‌های انجام مزایده و چگونگی برگزاری مزایده
 •  آشنایی با چگونگی تحویل کالا یا خدمات و فرم های ضروری آن

اهداف