پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با دستورالعمل ها و آیین نامه های تخصصی برق در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با دستورالعمل ها و آیین نامه های تخصصی برق
نوع دوره : شغلی اختصاصی/مهارتی- تخصصی. تخصصی -پژوهشی(فنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با انواع دستورالعمل های تخصصی برق در پست های فشار قوی
  • آشنایی با تفاوت های ساختاری دستورالعمل ها و آئین نامه های برق
  • آشنایی با دستورالعمل ها و آئین نامه در بخش احداث
  • آشنایی با دستورالعمل ها و آئین نامه ها در بخش بهره برداری
  • شناخت انواع آئین نامه های تخصصی برق در پست های برق

اهداف

آشنایی با دستورالعمل ها و آیین نامه های تخصصی برق در حیطه دانش
  • فراگیر پس از گذراندن دوره فوق با دستورالعمل ها و آئین نامه های تخصصی برق در پست ها و نیروگاه ها آشنا شود و کاربرد هر یک را مختصراً بیان کند.