پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اخلاق حرفه‌ای در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اخلاق حرفه‌ای
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

 • • چالش‌های پیش روی سازمان‌ها در هزاره جدید و ضرورت پایبندی به اخلاق حرفه‌ای
 • • تعاریف، اصول، مفاهیم و دیدگاه‌های مرتبط با اخلاق حرفه‌ای در سازمان
 • • تعاریف، اصول، مفاهیم و دیدگاه‌های مرتبط با اخلاق حرفه‌ای در سازمان
 • • شیوه‌های برقراری قانون پذیری، پیش بینی پذیری و اعتماد آفرینی در سازمان
 • • شیوه‌های برقراری قانون پذیری، پیش بینی پذیری و اعتماد آفرینی در سازمان
 • • مهارت‌های بهره‌گیری از ذهن ناخودآگاه و هوش هیجانی در ارتقای اخلاق حرفه‌ای
 • • سند جامع اخلاقی، عهدنامه اخلاقی و منشور اخلاقی و شیوه‌های تدوین آنان در سازمان
 • • بررسی جایگاه توسعه اخلاق حرفه‌ای در فرایند موفقیت و تعالی دستگاه‌های اجرایی
 • • مصداق‌های فضایل و رذایل یا ویژگی‌های ثبوتی و سلبی اخلاق حرفه‌ای در دستگاه‌های اجرایی

اهداف

آشنایی با اصول اخلاق حرفه‌ای
 •  مزایا و معایب دیدگاه‌های مرتبط با اخلاق حرفه‌ای در سازمان را با هم مقایسه کنند
 •  شیوه‌های برقراری قانون پذیری، پیش بینی پذیری و اعتماد آفرینی در سازمان را بیان کنند.
 •  با تکنیک‌های بهره‌گیری از ذهن ناخودآگاه و هوش هیجانی در ارتقای اخلاق حرفه‌ای آشنایی پیدا کند.
 •  حداقل پنج مورد از فضایل و رذایل اخلاقی در یک سازمان اخلاق¬محور را معرفی نمایند.