پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ارتباط خلاق و اثربخش در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ارتباط خلاق و اثربخش
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • • اصول، مفاهیم و مدل‌های ارتباطات در سازمان
  • • ارتباط اثربخش و مهارت‌ها و تکنیک‌های دستیابی به آن
  • • راهبردها و راهکارهای رهبری اثربخش در محیط‌های کاری
  • • آشنایی با تکنیک‌ها و مهارت‌های فن بیان و سخنوری و قاطعیت و صراحت در ارتباط اثربخش
  • • آشنایی با تکنیک‌ها و مهارت‌های توسعه خلاقیت و نوآوری در ارتباط اثربخش
  • • تمرین‌های عملی در زمینه تسلط بر زبان بدن در زندگی شخصی و سازمانی

اهداف

آشنایی با مدل‌های ارتباطات و شبکه‌های ارتباطی در سازمان
  •  راهکارهای توسعه رهبری اثربخش در ارتباط اثربخش را پیشنهاد دهند.
  •  با تکنیک‌های حل تعارض و مدیریت مذاکره اثربخش آشنا شده باشند.
  •  با تکنیک‌های فن بیان و سخنوری و تکنیک‌های قاطعیت و صراحت در ارتباط اثربخش آشنا شده باشند
  •  به منظور توسعه خلاقیت و نوآوری در ارتباط اثربخش، راهکارهایی را پیشنهاد دهند.