پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره طرح‌ریزی، ساماندهی و استقرار مدیریت مشارکتی در سامانه‌های آبیاری و کشاورزی (ویژه مدیران شهری) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره طرح‌ریزی، ساماندهی و استقرار مدیریت مشارکتی در سامانه‌های آبیاری و کشاورزی (ویژه مدیران شهری)
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / تخصصی - پژوهشی - فنی
ماهیت دوره : دوره های تخصصی مدیریت منابع آب ایران
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

اهداف