پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنائی با قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های جاری مدیریت منابع آب و حوزه‌های عملیاتی (ویژه مدیران شهری) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنائی با قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های جاری مدیریت منابع آب و حوزه‌های عملیاتی (ویژه مدیران شهری)
نوع دوره : شغلی اختصاصی/مهارتی- تخصصی. تخصصی -پژوهشی(فنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی مدیریت منابع آب ایران
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

اهداف