پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اقتصاد انرژی برق در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اقتصاد انرژی برق
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / مهارتی یا تخصصی - فنی
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف

  • آشنایی با مبانی اقتصاد خرد در سیستم های مدیریت انرزی
  • آشنایی با توابع عرضه و تقاضا در سیستم های مدیریت انرژی
  • آشنایی با سود و هزینه در سیستم های مدیریت انرژی
  • بهبود توانمندی در براورد عرضه و تقاضا و قیمت حدی برق در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته