پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با DCS و SMS در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با DCS و SMS
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / تخصصی - پژوهشی - فنی
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

 • آشنایی با رله های نیومریک و تاریخچه استفاده از آنها در جهان و شبکه برق ایران
 • آشنایی با سیستم اتوماسیون پست و تاریخچه استفاده از آنها در شبکه برق ایران
 • 3-معرفی سیستم اتوماسیون پست های برق 3-1)چرا از سیستم اتوماسیون استفاده میکنیم؟ 3-2)مزایای استفاده از سیستم های اتوماسیون از جنبه های مختلف 3-3)ضرورت ها و مزایای استفاده از اتوماسیون پست
 • معرفی مفاهیم بنیادی در سیستم اتوماسیون
 • معرفی پروتکل های رایج در پست اتوماسیون برق
 • معرفی پروتکل IEC-61850
 • ساختار تبادل اطلاعات در سیستم اتوماسیون پست
 • پروتکل های مورد استفاده در سطوح مختلف پست های اتوماسیون

اهداف

 • آشنایی با رله های نیومریک
 • آشنایی با سیستم اتوماسیون پست
 • آشنایی با ساختار تبادل اطلاعات در سیستم اتوماسیون پست
 • آشنایی با پروتکل های قابل استفاده در سطوح مختلف پست های اتوماسیون بوییه پروتکل IEC-61850
 • آشنایی با انواع ارایش های شبکه برای انتقال داده میان تجهیزات
 • بهبود توانمندی در کاربرد و مقایسه ساختار پست های CONVENTIONAL/SMS/DCS
 • بهبود شناخت سطوح فرمان در پست های DCS