پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای تخصصی برآورد بار در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با نرم افزارهای تخصصی برآورد بار
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با مفاهیم انواع روش برآورد بار و انرژی در دنیا بصورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
  • آشنایی با روش برآورد کلان بار و انریی و تاثیر متغیر های اقتصادی ، اجتماعی و آب و هوایی، فنی و سیاسی بر بار و انرژی
  • آشنایی با الگوریتم مورد استفاده در نرم افزار Curve expert تخصصی در برآورد ضریب بار و منحنی تداوم بار (روزانه)
  • آشنایی با الگوریتم مورد استفاده در نرم افزار Eviwes سری زمانی متغیر بار و انرژی(سالانه)
  • آشنایی با الگوریتم مورد استفاده در نرم افزار Eviees تاثیر سایر متغیر های بر بار و انرژی(بلند مدت)
  • آشنایی با الگوریتم مورد استفاده در نرم افزارMatlab استفاده از هوش مصنوعی در برآورد بار و انرژی کوتاه مدت(1تا3ساله)

اهداف

  • آشنایی با مفاهیم و روش های بار و انرژی
  • معرفی نرم افزارهای برآورد بار و انرژی(نرم افزارهای تخصصی Eviesws و Matlab و Curve Expert