پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / تخصصی - پژوهشی - فنی
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف