پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با فهرست بها و کاربردهای آن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با فهرست بها و کاربردهای آن
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / تخصصی - پژوهشی - فنی
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف