پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نقش تربیتی و تعلیمی والدین در توسعه سرمایه انسانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نقش تربیتی و تعلیمی والدین در توسعه سرمایه انسانی
نوع دوره : عمومی-توجیهی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

 • کلیات تعلیم و تربیت(تعاریف و مفاهیم و...)
 • نقش والدین در تعلیم و تربیت
 • نقش محیط و مدرسه در تعلیم و تربیت و تعاملات آنها با والدین
 • کلیاتی از روانشناسی رشد
 • اهداف دوره های آموزش ابتدایی و متوسطه
 • تحولات رشد کودکان در دوران ابتدایی و متوسطه از ابعاد مختلف
 • ویژگی های مختلف رشد کودکان و نوجوانان
 • انواع اختلالات و بحران های شایع دوران ابتدایی و نوجوانی
 • انواع مختلف تربیت بدنی ، جنسی، ....در دوران ابتدایی و متوسطه
 • عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی در دوران مختلف

اهداف

 • با مفاهیم و کلیات تعلیم و تربیت روانشناسی رشد و نقش نهادهای مختلف در تربیت و رشد فرزندان آشنا خواهد شد
 • با اهداف دوره های آموزش ابتدایی و متوسطه و تحولات رشدی در ابعاد مختلف آشنا خواهد شد
 • ویژگی های مختلف کودکان و نوجوانان و انواع مختلف تربیت و بحرانهای شایع در دوران ابتدایی و متوسطه را تشریح نماید