پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مراکز تلفن زیمنس، HIPTH400 و 3800 و سایر انواع مراکز در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مراکز تلفن زیمنس، HIPTH400 و 3800 و سایر انواع مراکز
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / تخصصی - پژوهشی - فنی
ماهیت دوره : دوره پیمانکاران برق
سطح دوره :
مدت : 52 ساعت

سرفصل

اهداف