پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات ایمنی و ابزار کار عیب یابی و تعمیرات خطوط انتقال در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با تجهیزات ایمنی و ابزار کار عیب یابی و تعمیرات خطوط انتقال
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره پیمانکاران برق
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

اهداف