پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره همت مضاعف، کارمضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره همت مضاعف، کارمضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

 • راهکارهای پیشگیرانه از سوء مصرف مواد مخدر در سازمان های دولتی
 • کلیات, مفاهیم و اصلاحات کلیدی
 • اسلام و فرهنگ کار
 • مبانی و مفاهیم فرهنگ سازمانی
 • انگیزه و نقش آن در همت مضاعف
 • تأثیر همت مضاعف، کار مضاعف درکارآمدی نظام
 • وجدان کاری و نقش آن درنیل به اهداف سازمانی
 • راهکارهای پیشگیرانه از سوء مصرف مواد مخدر در سازمان های دولتی
 • همت مضاعف و کار مضاعف از دیدگاه مدیریت اسلامی
 • همت و نقش آن در رشد شخصیت
 • روابط انسانی و نقش آن در همت مضاعف و کار مضاعف
 • راه های افزایش بهره وری و تأثیر آن بر همت مضاعف
 • راهکارهای اجرایی کردن همت و کار مضاعف

اهداف

منابع مورد تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 • هدف رفتاری: آشنایی کارمندان با مفاهیم و ابعاد مختلف همت مضاعف، کار مضاعف و عوامل و راهکارهای افزایش آن به منظور ارتقاء بهره وری در نظام اداری