پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مهارتهای حرفه‌ای و اداری کار با رایانه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مهارتهای حرفه‌ای و اداری کار با رایانه
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 22 ساعت

سرفصل

 • 1- واژه پرداز پیشرفته ( تکمیل دوره واژه‌پرداز)
 • 1-1- مرور و رفع اشکال واژه پرداز مقدماتی
 • 2-1- قالب‌بندی پیشرفته
 • 1-2-1- قالب‌بندی پیشرفته متن
 • 2-2-1- قالب‌بندی پیشرفته پاراگراف
 • 3-2-1- قالب‌بندی پیشرفته style
 • 4-2-1- قالب‌بندی پیشرفته ستون
 • 5-2-1- تبدیل متن به یک جدول یا برعکس
 • 3-1- کار با ویژگی ارجاع دادن
 • 1-3-1- ارجاع دادن زیرنویس، پاورقی و یادداشت
 • 2-3-1- ارجاع دادن جدول ارجاع‌ها و index ها
 • 3-3-1- ارجاع دادن ارجاع متقابل(crodd reference) و حذف یا اضافه کردن bookmark
 • 4-1- افزایش قابلیت‌ها
 • 1-4-1- افزایش قابلیت استفاده از فیلدها
 • 2-4-1- افزایش قابلیت استفاده از فرم‌ها و قالب‌ها (templante)
 • 3-4-1- استفاده از تکنیک‌های پیشرفته ادغام پستی (mail merge)
 • 4-4-1- استفاده از قابلیت‌های ارتباط دادن و تعبیه کردن برای ترکیب داده‌ها
 • 5-1- کار و بررسی روی اسناد ( ویرایش اشتراکی)
 • 1-5-1- ردیابی و بازبینی یک سند
 • 2-5-1- کار با Master Documents و زیر سندها
 • 3-5-1- اعمال ویژگی‌های امنیتی اسناد
 • 6-1- آماده کردن خروجی
 • 1-6-1- قسمت‌ها (Section)
 • 2-6-1- تنظیمات سندfooter و Header)و(Water mark
 • 2- صفحه گسترده پیشرفته ( تکمیل صفحه گسترده)
 • 1-2- مرور و رفع اشکال صفحه گسترده مقدماتی
 • 2-2- قالب‌بندی پیشرفته (worksheet)
 • 1-2-2- قالب‌بندی شرطی
 • 2-2-2- قالب‌بندی number customized
 • 3-2- استفاده از توابع و فرمول‌ها
 • 1-3-2- استفاده از توابع، تاریخ و زمان، ریاضی، آماری، متنی، مالی، جستجو، پایگاه داده
 • 2-3-2- ایجاد یک تابع نو در توی دو سطحی
 • 3-3-2- استفاده از یک مرجع سه بعدی در یک تابع جمع
 • 4-3-2- استفاده از مراجع ترکیبی در فرمول‌ها
 • 4-2- ایجاد و قالب‌بندی چارت
 • 5-2- تحلیل، طبقه‌بندی و فیلتر اطلاعات جدول‌ها و لیست‌ها و ایجاد سناریو
 • 6-2- تایید و بررسی اطلاعات صفحه گسترده
 • 7-2- افزایش بادهی نامگذاری سلول، paste special ، قالب‌ها (templatc) ، ماکرو
 • 8-2- ترکیب و یکپارچه کردن اطلاعاتت با استفاده از embedding , linking و importing
 • 9-2- بررسی، اشتراک و نکات امنیتی صفحه گسترده
 • 3- ارائه مطلب پیشرفته ( تکمیل ارائه مطلب)
 • 1-3- مرور و رفع اشکال ارائه مطلب مقدماتی
 • 2-3- ایجاد و ویرایش قالب‌ها
 • 3-3- قالب‌بندی و فرمت زمینه اسلاید
 • 4-3- استفاده از ابزارهای داخلی تصویر و طراحی جهت ارتقاء ارایه مطلب
 • 5-3- اعمال ویژگی‌های پیشرفته قالب‌بندی چارت و ایجاد یا ویرایش نمودار
 • 6-3- استفاده از ویژگی‌های داخلی انیمیشن و وارد کردن صدا و سیما
 • 7-3- استفاده از ویژگی‌های ارتباط، جداسازی، وارد کردن و داخل کردن برای ترکیب داده‌ها
 • 8-3- کار با نمایش اسلاید custom و اعمال تنظیمات و کنترل نمایش اسلاید
 • 4- آشنایی و کار با سیستم اتوماسیون اداری و سامانه‌های ملی و دستگاهی
 • 1-4- معرفی و آموزش اتوماسیون اداری و سازمان مربوطه و شبکه پیام دولت
 • 2-4- معرفی سامانه‌های دستگاهی
 • 3-4- معرفی سامانه‌های ملی و سامانه‌های خدمات دولت الکترونیک

اهداف

کتاب‌های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
 • هدف دانشی: ارتقای سطح تواناییهای عموم کارکنان دولت در استفاده از فناوری اطلاعات
 • هدف دانشی: افزایش بهره‌وری سازمانها در راستای بهبود ارائه خدمات به مردم