پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره منشور حقوق شهروندی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره منشور حقوق شهروندی
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

 • ی حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی
 • ی حق آزادی و امنیت
 • ی حق اداره شایسته و حسنن تدبیر
 • ی حق دسترسی به اطلاعات
 • ی حق حریم خصوصی
 • ی حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد
 • ی حق برخورداری از دادخواهی عادلانه
 • ی حق مسکن
 • ی حق اشتغال و کارشایسته
 • ی حق دسترسی و مشارکت فرهنگی
 • ی حق محیط‏زیست سالم و توسعه پایدار
 • ی حق کرامت و برابری انسانی
 • ی حق مشارکت در تعیین سرنوشت
 • ی حق آزادی اندیشه و بیان
 • ی حق دسترسی به فضای مجازی
 • ی حق تشکل، تجمع و راهپیمایی
 • ی حق تشکیل و برخورداری از خانواده
 • ی حق اقتصاد شفاف و رقابتی
 • ی حق مالکیت
 • ی حق رفاه و تامین اجتماعی
 • ی حق آموزش و پژوهش
 • ی حق صلح، امنیت و اقتدار ملی
 • ●ساز و کارهای اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی
 • ●ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی

اهداف

منشور حقوق شهروندی ابلاغی رئیس جمهور محترم (آذرماه 1395).
 • هدف دانشی: ارتقاء سطح آگاهی و شناخت کارکنان و مدیران نسبت به مفاد حقوق شهروندی به عنوان یک شهروند ایرانی