پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

 • 1- آشنایی با دولت الکترونیکی و مباحث کلیدی
 • 1-1- تعریف دولت الکترونیکی
 • 2-1- مفهوم نظام اداری ودولت الکترونیکی در تحول نظام اداری
 • 3-1- مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی
 • 1-3-1- مزایای دولت الکترونیکی برای شهروندان
 • 2-3-1- مزایای دولت الکترونیکی برای بخش خصوصی
 • 3-3-1- مزایای دولت الکترونیکی برای دولت
 • 4-1- ارکان دولت الکترونیکی
 • 1-4-1- دولت با شهروندان (C2G)
 • 2-4-1- دولت با شرکت‌ها و موسسات بخش خصوصی (B2G)
 • 3-4-1- دولت با کارمندان دولت (E2G)
 • 4-4-1- ارتباط دولت با بخش‌های دولتی (G2G)
 • 5-1- موانع توسعه دولت الکترونیکی
 • 6-1- آشنایی با نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی
 • 2- آشنایی با مدل‌های توسعه دولت الکترونیکی
 • 1-2- مدل انتشاری
 • 2-2- مدل سازمان ملل
 • 3- آشنایی با نقشه راه دولت الکترونیک ج.ا.ا
 • 4- کاربردها و نوآوری‌ها
 • 1-4- کاربردها
 • 1-1-4- رای‌گیری الکترونیک
 • 2-1-4- آموزش الکترونیکی
 • 3-1-4- اقتصاد الکترونیک
 • 4-1-4- گردشگری الکترونیک
 • 5-1-4- تجارت الکترونیک
 • 2-4- نوآوری‌ها و نقش‌های فناوری اطلاعات
 • 1-2-4- دولت و کسب و کار همراه
 • 2-2-4- نقش شبکه‌های اجتماعی در توسعه
 • 3-2-4- نقش فناوری برای غلبه بر چالش‌های رایج و کسب و کار

اهداف

کتاب : دولت الکترونیکی – ناشر : دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی - کتاب : بلوغ دولت الکترونیک – ناشر : دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی
 • هدف دانشی: اجرایی نمودن و تحقق نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن