پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره محیط زیست و دولت سبز در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره محیط زیست و دولت سبز
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

 • اصول و مبانی نظری محیط‌زیست
 • آلودگی‌های مختلف و اثرات آنها بر محیط‌زیست
 • انواع مختلف آلاینده‌ها
 • آلاینده‌های درون خانه، سازمان
 • راه‌های پیشگیری از آلودگی محیط‌زیست
 • محیط‌زیست و توسعه پایدار
 • الزامات جهانی حفظ محیط‌زیست
 • تجارت جهانی و نظام مدیریت سبز
 • حرکت سبز در نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام مدیریت سبز

اهداف

 • هدف رفتاری: فراگیران با اهمیت حفظ محیط‌زیست و انواع آلاینده‌ها و راه‌های پیشگیری از آنها آَشنا خواهند شد.
 • هدف رفتاری: رابطه بین محیط‌زیست و توسعه پایدار و سیاست‌های بین‌المللی و ملی در امر محیط‌زیست را تحلیل خواهند کرد