پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کلیات پیشگیری از وقوع جرم(ویژه کارشناسان) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کلیات پیشگیری از وقوع جرم(ویژه کارشناسان)
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • قوه قضائیه و شرح وظایف آن
  • اصول قانونی مربوط به پیشگیری از جرم
  • مفهوم پیشگیری و جایگاه آن
  • پیشینه پیشگیری از جرم
  • مبانی پیشگیری از جرم
  • اقسام پیشگیری از جرم
  • روش های سیاستگذاری پیشگیری از جرم
  • نهاد های ذیربط در پیشگیری از جرم

اهداف

- منابع مورد تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
  • هدف رفتاری: افزایش دانش، بینش و ارتقاء سطح آگاهی های کارشناسان نسبت به امر پیشگیری از جرم