پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کاربردهای فن‌آوری اطلاعات (IT) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کاربردهای فن‌آوری اطلاعات (IT)
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • تعاریف، مفاهیم و اصول فن‌آوری اطلاعات (IT)
  • نقش IT در فرایندهای سازمان
  • انواع سیستم‌های اطلاعاتی و IT
  • تجارت الکترونیکی و IT (کلیات)
  • مدیریت ارتباط با مشتری و IT
  • دولت الکترونیک و IT
  • آموزش، یادگیری و IT
  • توسعه سازمانی و IT
  • و دیگر کاربردهای IT در امور فردی، شغلی، سازمانی و اجتماع

اهداف

  • هدف رفتاری: فراگیران در پایان دوره با نقش و کاربردهای IT در فرایندهای مختلف سازمان و ارتباطات درونی و بیرونی سازمان آشنا خواهند شد