پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کار آفرینی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کار آفرینی
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

 • مفاهیم و مبانی نظری کارآفرینی
 • کارآفرینی و نقش آن در حل مسئله و خلاقیت
 • کارآفرینی سازمانی و سازمان کارآفرین
 • کارآفرینی و و برنامه های کسب و کار
 • کارآفرینی، بهبود شیوه های مدیریتی و ارزش آفرینی در سازمان
 • مدیریت توسعه کارآفرینی و منابع انسانی
 • راهکارهای توسعه کارآفرینی
 • کارآفرینی و فناوری اطلاعات
 • کارآفرینی و توسعه بنگاه های کسب و کار کوچک و متوسط
 • فرصتها و چالش های پیشروی کارآفرینی

اهداف

 • هدف رفتاری: شرکت کنندگان در پایان دوره با اصول و مبانی علمی کارآفرینی، راهکارهای توسعه کارآفرینی سازمانی و مولفه های تاثیرگذار بر کارآفرینی آشنا خواهند شد