پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره طرح معرفت بسیجی (تکمیلی) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره طرح معرفت بسیجی (تکمیلی)
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • انقلاب اسلامی و نهضت انتظار
  • حقوق اساسی
  • جریان شناسی
  • غرب شناسی
  • روش‌های تحلیل
  • بررسی رخدادهای روز
  • مسایل حفاظتی و امنیتی
  • و دیگر موضوعات تکمیلی مرتبط با طرح معرفت بسیجی

اهداف

  • هدف رفتاری: شرکت‌کنندگان در پایان دوره با موضوعات مختلف طرح معرفت بسیجی در سطح تکمیلی آشنا خواهند شد