پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره طرح معرفت بسیجی (مقدماتی) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره طرح معرفت بسیجی (مقدماتی)
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضاییه و قوه مجریه، رهبری و اختیارات رهبری
  • انقلاب اسلامی و نهضت انتظار، ماهیت نهضت انبیاء، نقش علما در عصر انتظار، نهضت ظهور سیمای حکومت اسلامی
  • اعتقادات
  • جریان‌شناسی
  • و دیگر موضوعات مربوط به طرح معرفت بسیجی مقدماتی

اهداف

  • هدف رفتاری: شرکت کنندگان در پایان دوره کلیات و چهارچوب و اهداف طرح معرفت بسیجی در سطح مقدماتی آشنا خواهند شد