پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • کلیات و مفاهیم و تعاریف
  • آخرین پیشرفت های روز دنیا
  • اثرات اجتماعی فرهنگی، اقتصادی آنها (ملی و بین المللی)
  • اثرات پیشرفت های علمی و فناوری روز دنیا برنقش و کارکرد سازمانها
  • روند پیشرفت های روز دنیا در کشور

اهداف

  • هدف رفتاری: شرکت کنندگان در پایان دوره با انواع پیشرفت های روز دنیا در حوزه های مختلف و اثرات آنها بر روی کارکردهای سازمانی آشنا خواهند شد