پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره شناخت تهدیدات (مشترک صنعت آب و برق) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره شناخت تهدیدات (مشترک صنعت آب و برق)
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 24 ساعت

سرفصل

 • شناخت ماهیت و دکترین دفاع در برابر تهدیدات
 • انواع تهدید (طبیعی، انسان ساخت، صنعتی و سازمانی)
 • بررسی ماهیت نسل​های مختلف جنگ
 • مقایسه ویژگیهای جنگ نسل سوم و چهارم
 • استراتژی مراکز ثقل واردن
 • آشنایی کلی با دسته​بندی سلاحهای غیرکشنده (NLW)
 • تهدیدات بیولوژیکی، شیمیایی، پرتویی، فرهنگی، سایبری، الکترومغناطیس، گرافیتی، طبیعی و سازمانی و اثر آنها بر سامانه​های آب و برق
 • مطالعات تطبیقی آسیب پذیری سامانه​های آب و برق
 • عملی : مثالهایی از بحران و اثر تهدیدات در سامانه​های آب و برق

اهداف

 • هدف رفتاری: افزایش دانش رصد ماهیت تهدید
 • هدف رفتاری: قابلیت آنالیز اثر تهدیدات بر سامانه های آب و برق
 • هدف دانشی: شناخت انواع روشها و ابزار تهدید تخصصی