پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران -1(ویژه کارشناسان) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران -1(ویژه کارشناسان)
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • مبانی برنامه ریزی و توسعه
  • اصول تغییر و پارادایم
  • مبانی علمی چشم انداز
  • مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در ایران و جهان
  • فرآیند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم انداز
  • تحلیل منطقه ای آسیای جنوب غربی به عنوان قلمرو نفوذ اهداف سند
  • بررسی الزامات و راهکارهای تحقق سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران

اهداف

- منابع مورد تأیید کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • هدف رفتاری: ایجاد زمینه مشارکت نخبگان ( تصمیم سازان و تصمیم گران) در جهت عملیاتی نمودن اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران