پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره سازمان جهانی تجارت (WTO) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره سازمان جهانی تجارت (WTO)
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

 • تعاریف مفاهیم و واژگان
 • اهداف و تشکیلات و ماموریت های سازمان جهانی تجارت
 • الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت و چگونگی روند الحاق
 • مزایا و معایب الحاق به تجارت جهانی (WTO)
 • تبعات الحاق به WTO
 • ابعاد حقوقی الحاق به WTO
 • WTO و قوانین گمرکی و مالیاتی، قوانین بیمه، قوانین بانکداری ...
 • نقش سازمان ها و بخشهای مختلف کشور در فراهم سازی زمینه های الحاق به WTO
 • نقش WTO در تجارت بین الملل

اهداف

 • هدف رفتاری: فراگیران با اهداف و ماموریت های سازمان تجارت جهانی و الزامات پیوستن کشورها به آن آشنا خواهند شد
 • هدف رفتاری: با تبعات و پیامدهای الحاق به WTO و نقش سازمان ها در فراهم سازی الحاق به آن آشنا خواهند شد