پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 28 ساعت

سرفصل

 • آشنایی با حروف الفبای عربی
 • آشنایی با صداهای کوتاه و تلفظ صحیح آنها
 • آشنایی با صداهای بلندو تلفظ صحیح آن
 • آشنایی با علامت سکون
 • آشنایی با علامت تشدید
 • آشنایی با علامت تنوین
 • آشنایی با علامت مد
 • آشنایی با حروف ناخوانا
 • آشنایی با هاء ضمیر و قواعد اشباع و عدم اشباع آن
 • آشنایی با حروف مقطعه قرآن
 • آشنایی با همزه و انواع آن
 • آشنایی با همزه وصل
 • آشنایی با نحوه وقف بر آخر کلمات
 • آشنایی با علائم و رموز وقف
 • آشنایی با تلفظ صحیح حروف (ع،غ،ح)
 • آشنایی با تلفظ صحیح حروف (ظ)
 • آشنایی با تلفظ صحیح حروف(ص،ض)
 • آشنایی با تلفظ صحیح حروف(ط)
 • آشنایی با تلفظ صحیح حروف(و)

اهداف

 • هدف رفتاری: آشنایی سازی کارکنان با روخوانی، روان خوانی و تجوید قرآن کریم در راستای توسعه و ترویج آموزه های حیات بخش قرآن و برخی از مفاهیم قرآنی